General Data Protection Regulation (GDPR)

2018-04-14
Botkyrka Salem hemslöjdsförening lagrar och använder dina personuppgifter som medlem i enlighet med personuppgiftslagen GDPR. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen. Uppgifterna förvaras digitalt på en plats som endast styrelsen kommer åt.
Vi behandlar de personuppgifter om dig som du lämnar till oss för att kunna göra utskick av medlemstidskriften samt för att kunna kontakta dig i frågor som rör föreningens verksamhet. De personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Vi är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter. Hela personuppgiftslagen hittar du på Riksdagens webbplats.
Botkyrka Salem hemslöjdsförening, organisationsnummer 8128006106, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt GDPR.