Filmer och bildspel

Här visar Elsie Karsbrink hur man slöjdar i halm.