Bilder från Kulturreservatet

Kulturreservatet är populärt att ta en promenad i. Man kan få se både växter som backsippa och mängder av vitsippor på våren. På sommaren betar fåren i hagarna och ibland även kor.