Hemslöjdsbladet

Botkyrka-Salem hemslöjdsförening ger ut 4 nummer varje år av vårt Hemslöjdsblad. Sedan 2015 har vi en redaktionsgrupp som ansvarar för innehållet. Varje nummer har ett slöjdtema. I övrigt varierar innehållet med vad som är aktuellt. Det kan vara bilder från vår julmarknad eller från caféet eller kanske någon artikel med koppling till slöjd eller föreningen.

Är du medlem i föreningen och vill bidra med innehåll till tidningen? Kanske slöjdar du något som skulle passa som slöjdtema?
Kontakta vår webmaster Tanja Wahlgren (073-756 76 55) eller