Kulturreservatet

skyltar
Torpet ligger mitt i ett kulturreservat. Här började människan sätta sina spår för mer än tusen år sedan. Närmast Torpet ligger en hage som betas av kor och får. I hagen finns ett gravfält med flera gravar inklusive skeppssättningar. Längre in i skogen finns spår efter de gamla vägar som passerat förbi just här, hålvägar. På andra sidan motorvägen står en stor runsten och lite längre bort finns S:t Botvids källa.

Avsluta din fikastund med en promenad genom hagen! Utförligare information om kulturreservatet finns skyltat på plats.