Marianne Lindstam

När jag började slöjda i föreningen var det näverslöjd. Numera är det svårt att få tag i näver, så jag virkar, broderar, gör pärlarmband med mera.