Marianne Lindstam

Mitt namn är Marianne Lindstam. När jag började slöjda i föreningen var det näverslöjd. Svårt att få tag på näver nu så jag virkar, broderar, gör pärlarmband m.m