Bli medlem

Du behöver inte slöjda själv för att bli medlem, stödmedlemmar är också välkomna!

Det är lätt att bli medlem. Sätt bara in summan på vårt
postgiro 495 18 82-2, och ange att du är ny medlem alternativt familjemedlem. Glöm inte att ange din e-postadress och telefonnummer så att vi får kontakt.

Du kan också swisha till oss på nummer 123 319 87 93.
Ange namn och epostadress.

Årsavgiften år 2024 är 150 kronor. Årsavgift för två familjemedlemmar
är 250 kronor och är det tre eller fler familjemedlemmar så kostar det 300 kr.
Med familj menas att man bor på samma adress.

Om du är slöjdare och vill sälja din slöjd, kontakta någon ur styrelsen.

Vad är då fördelarna med ett medlemskap?

1.     Vi hjälps åt att sälja slöjd på olika små marknader och på våra julmarknader.
2.     Du får möjlighet att diskutera slöjdidéer med någon ur styrelsen.
3.     Du kan få din slöjd exponerad på hemsidan och på utställningar.
4.     Du får rabatt på kurser, slöjdkaféer och utflykter, i den mån de anordnas.
5.     Du får möjlighet att träffa andra slöjdare och ingå i en intressegemenskap.
6.     Du får möjlighet att arrangera kurskvällar eller kurshelger tillsammans med en kollega.
7. Som förening hjälps vi åt med verksamheten. Vi är inte så många, så ditt bidrags behövs, i stort och smått.