Bli medlem

Du behöver inte slöjda själv för att bli medlem!

Vår förening har många stödmedlemmar som delar vårt intresse men utan att slöjda.

Vad är då fördelarna med ett medlemskap?

1.     Du får sälja din slöjd på Torpet och på vår julmarknad.
2.    Du får vårt Hemslöjdsblad 4 gånger om året.
3.     Du får möjlighet att diskutera slöjdidéer med någon ur styrelsen.
4.     Du kan få din slöjd exponerad på hemsidan.
5.     Du får rabatt på kurser, slöjdkaféer och utflykter, i den mån de anordnas.
6.     Du får möjlighet att visa ditt hantverk och inspirera andra, på den årliga hantverksdagen första helgen i september.
7.     Du får möjlighet att arrangera kurskvällar eller kurshelger på Torpet, tillsammans med någon ur styrelsen.
8.     Du får en kaffebiljett  som kan lösas in på vårt café.
9.    När du varit aktiv medlem under en tid, har du möjlighet att söka stipendium för att gå en kurs i ditt hantverk hos någon kursanordnare.
10. Som förening hjälps vi åt med verksamheten. Öppethållandet från maj till september innebär cirka 200 arbetsdagar sammanlagt. Ju fler vi är som delar på det, desto bättre. Utan dessa insatser kan föreningen inte fungera, så vi förväntar oss att särskilt du som får exponera dina produkter, hjälper till! Du är alltså hjärtligt välkommen att vara med som kafévärd!

Årsavgiften är 125 kronor. Årsavgift för två familjemedlemmar
är 200 kronor och är det tre eller fler familjemedlemmar så kostar det 250 kr.
Med familj menas att man bor på samma adress.

Det är lätt att bli medlem. Sätt bara in 125 kronor på vårt
postgiro 495 18 82-2, och ange att du är ny medlem alternativt
familjemedlem. Glöm inte att ange din adress så vi vet vart vi
skall skicka medlemsblad osv.

Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om inträde”, som Du kan få
på Torpet, och lämna den till någon som jobbar där.

Vad gör vi?

Vi har slöjdkafé på Torpet, Nedre Söderby ibland, då vi provar på olika hantverk och tekniker eller lyssnar på en föreläsning i något intressant ämne med anknytning till vår verksamhet.

Vi har sommaröppet på Torpet alla helger i maj, juni, augusti och september samt alla dagar under juli med kaffe- och hemslöjdsförsäljning.

Vi har en hantverksdag i september. Då ställer vi upp ett tält på gräsmatten utanför Torpet. Där sitter en del av våra slöjdare och arbetar och ger Dig chansen att prova på.

Vi har helgkurser i olika tekniker med kursledare rekryterade från i första hand vår egen förening.

Vi har hemslöjdsdagar med Julmarknad runt 1:a advent varje år.

Vi har adventskaffe på Torpet andra söndagen i december med kaffe- och hemslöjdsförsäljning.

Vill Du veta mer om oss, skicka ett e-mail så tar vi kontakt med dig.

Välkommen att bli medlem!