Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.botkyrka-salem-hemslojd.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Botkyrka Salem hemslöjdsförening lagrar och använder dina personuppgifter som medlem i enlighet med personuppgiftslagen GDPR. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen. Uppgifterna förvaras digitalt på en plats som endast styrelsen kommer åt.
Vi behandlar de personuppgifter om dig som du lämnar till oss för att kunna göra utskick av medlemstidskriften samt för att kunna kontakta dig i frågor som rör föreningens verksamhet. De personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Vi är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter. Hela personuppgiftslagen hittar du på Riksdagens webbplats.
Botkyrka Salem hemslöjdsförening, organisationsnummer 8128006106, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt lagen om personuppgifter.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening delar inte dina data med någon utomstående, förutom vid de undantag som nämns i denna policy.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto  kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Din kontaktinformation

Vid ytterligare frågor om vår policy, kontakta

i n f o @ b o t k y r k a – s a l e m – h e m s l o j d . s e