Siv Laurell

keramik, figurer, stengods
Jag arbetar i lera och gör olika figurer i lergods. Jag bor i Salem, och har även uppdrag i styrelsen.