Laila Nyberg

Jag arbetar i olika material. Jag stickar gärna, och jag har märkt att det som jag tänkte som ”torgvantar,” har blivit ”sms-vantar”