Kalendarium 2020

Detta händer i vår förening under den närmaste tiden.
Om du vill lämna in slöjd för bedömning, vänd dig till någon i styrelsen före styrelsemötena.

Torsdag den 16 juli. Styrelsen har en mejlkontakt med anledning av de nya besked som eventuellt kan komma från Folkhälsomyndigheten den 15 juli.

Söndag den 4 oktober kl. 11.00. Eventuellt städdag i liten skala. Några styrelsemedlemmar åtar sig viss städning.

Gällande julmarknaden. Det är osäkert om den kan genomföras. Men vi planerar för och hoppas på det bästa. I så fall blir årets julmarknad i Hågelbyparken den 21 – 22 december. Följande datum gäller endast om julmarknaden kommer att genomföras.

Söndag den 4 oktober. Sista anmälningsdag till julmarknaden.

Lördag den 17 oktober. Planeringsdag för styrelsen kl. 9.00

Torsdag den 5 november kl. 19.00. Utställarmöte på Torpet.