Kalendarium 2021

Detta händer i vår förening under den närmaste tiden.
Om du vill lämna in slöjd för bedömning, vänd dig till någon i styrelsen före styrelsemötena.

8 april. Årsmöte, ej fysiskt. Handlingar skickas ut per brev. Synpunkter ska lämnas till styrelsen senast den 16 april.

17 april. Styrelsen har planeringsmöte kl. 9.00. Utgår.

24 april. Städdag på Torpet. Vaccinerade personer kan komma. Utgår.