Kalendarium 2021

Detta händer i vår förening under den närmaste tiden.
Om du vill lämna in slöjd för bedömning, vänd dig till någon i styrelsen före styrelsemötena.

19 januari. Styrelsen har ett promenadmöte vid Torpet kl. 13.00.

17 mars. Styrelsen har möte digitalt kl. 19.00.

8 april. Årsmöte, ej fysiskt.

17 april. Styrelsen har planeringsmöte kl. 9.00.

24 april. Städdag på Torpet. Vaccinerade personer kan komma.