Kalendarium 2020

Detta händer i vår förening under den närmaste tiden.
Om du vill lämna in slöjd för bedömning, vänd dig till någon i styrelsen före styrelsemötena.

Julmarknaden och adventskaffet är inställda i år.

Julmarknaden 2020 är inställd