Styrelsen

Om du vill komma i kontakt med föreningen, kontakta i första hand ordföranden.

Ordförande
Gunilla Salo 070 333 21 98

Kassör
Olle Laurell 08-532 552 74 eller 070-772 69 75

Sekreterare
Berit Mjörnheim 076- 346 61 95

Ledamöter
Bodil Gustafsson  070-620 61 50
Anne Karlsson 070-378 34 84
Siv Laurell  070-766 76 79
Tanja Wahlgren 073-756 76 55
Lena Wallenius 070 57 68 532