Ella Karin Cavallin

Jag arbetar i lera och blev medlem i föreningen 2021.