Ulla Lexholt

JJag heter Ulla Lexholt är född i Hälsingland men bor sedan många år i
Södertälje. Älskar att arbeta med ull från grunden, kardar, spinner och
stickar av det handspunna garnet, syr även olika saker.
Finns på torpet och Hågelby julmarknad.