Slöjdriktlinjer

Vår förening värdesätter både de gamla hantverksteknikerna samt de nyare, moderna. I fokus står slöjd och hantverk av hög kvalitet av genuina material.
Därför har vi vissa regler som vi vill att inlämnad slöjd följer. Syftet är att hålla en genomgående jämn kvalitet på den slöjd vi har till försäljning.

Det kanske verkar orättvist att vi, till exempel, inte tillåter stickade plagg av syntetmaterial. Men syftet är som sagt att bibehålla de genuina materialen, i det här exemplet alltså ull och bomullsgarn, SAMT att hålla jämn kvalitet och jämn prisnivå mellan alla våra slöjdare som stickar.

Detta betyder INTE att vi inte är öppna för nyare material. Även om vi är en hemslöjdsförening så är det hantverket som står i fokus. Alltså tillåter vi hantverk av nyare, moderna material som till exempel glasfusing, betong, decoupage eller polymerlera. Vi värnar även om miljön och uppmuntrar till återbruk. Så länge som alstren är gjorda med omsorg och av hög kvalitet så är det hantverk.

Dessutom är våra slöjdregler är inte skrivna i sten. De revideras årligen.

Ladda ner våra riktlinjer för slöjd (PDF)